تبلیغات
ایرانیان خارج از کشور، شورای استانی خراسان رضوی - مطالب ابر
مطلبی جهت نمایش یافت نشد از آرشیو مطالب استفاده کنیدپیام معنادار جهانگیری به ایرانیان داخل و خارج از کشور: جهانگیری خطاب به ایرانیان داخل و خارج از کشور گفت: حتی اگر ما را قبول ندارید به خاطر ایران در این مقطع بیایید و نقش ایفا کنید.